Ехографи

Ехограф Siemens S2000 с абдоминален, линеарен и вагинален трансдюсери

Ехограф Acuson S2000 с абдоминален трансдюсер

Крайна цена с един трансдюсер: 16800 лв.

Ехограф Siemens X300 с кардиологичен трансдюсер

Ехограф Siemens X300 с трансдюсер P4-2

Крайна цена: 16800 лв.

Ехограф Siemens CV70 с абдоминален и линеарен трансдюсери

Ехограф Siemens CV70 с абдоминален и линеарен трансдюсери

Цена: 6000 лв.

Ехограф ACUSON SEQUIOA FLAT с кардиологичен трансдюсер

Ехограф ACUSION SEQUIOA FLAT, кардиологичен трансдюсер

Цена: 9000 лв.

Ехограф ACUSON SEQUIOA 512 с кардиологичен трансдюсер

Ехограф ACUSION SEQUIOA 512, трансдюсери

Цена: 7500 лв.

Ехограф Philips EnVisor C с кардиологичен трансдюсер

Ехограф Philips EnVisor C, трансдюсер S4

Цена: 12000 лв.

Ехограф Philips Sonos 5500 с кардиологичен трансдюсер

Ехограф Philips Sonos 5500, трансдюсер S4

Цена: 8500 лв.

Ехограф ALOKA 5000 с линеарен и абдоминален трансдюсери

Ехограф ALOKA 5000, трансдюсери

Цена: 9000 лв.