ЕХОГРАФИ на склад

Ехограф Philips iU33 с кардиологичен трансдюсер

Ехограф Philips iU33, трансдюсер S5-1

Цена: 20000 лв.

Ехограф Philips HD11XE с кардиологичен трансдюсер

Ехограф Philips HD11XE, трансдюсер S4

Цена: 15000 лв.

Ехограф Siemens G50 с абдоминален и линеарен трансдюсери

Ехограф Siemens G50 с абдоминален и линеарен трансдюсери

Цена: 6000 лв.

Ехограф ACUSON SEQUIOA FLAT с кардиологичен трансдюсер

Ехограф ACUSION SEQUIOA FLAT, кардиологичен трансдюсер

Цена: 9000 лв.

Ехограф ACUSON SEQUIOA 512 с кардиологичен трансдюсер

Ехограф ACUSION SEQUIOA 512, трансдюсери

Цена: 7500 лв.

Ехограф Philips EnVisor C с кардиологичен трансдюсер

Ехограф Philips EnVisor C, трансдюсер S4

Цена: 12000 лв.

Ехограф Philips Sonos 5500 с кардиологичен трансдюсер

Ехограф Philips Sonos 5500, трансдюсер S4

Цена: 8500 лв.

Портативен ехограф ACUSON CYPRESS с кардиологичен трансдюсер и количка

Ехограф ALOKA 5000, трансдюсери

Цена: 7000 лв.