CONTEC

Производителят Contec Medical System Co. е основан през 1996г. и е ориентиран към изследвания, производство и дистрибуция на медицински изделия, като досега са разработени продукти от повече от 20 категории: пулсоксиметъри, сфигмоманометъри, ЕКГ, ЕЕГ, ултразвукова техника, пациентни монитори и др.
Предлаганите апарати са нови със заводска гаранция.

ЕКГ 3 канала ECG300G

ЕКГ 3 канала ECG300G

Цена: 1150 лв.

ЕКГ 6 канала ECG600G

ЕКГ 6 канала ECG600G

Цена: 1700 лв.

ЕКГ 12 канала ECG1200G

ЕКГ 12 канала ECG1200G

Цена: 2900 лв.

Пациентен монитор CMS 8000

Пациентен монитор CMS 8000

Цена: 1500 лв.

Фетален монитор CMS800G

Фетален монитор CMS800G

Цена: 1700 лв.

Холтер ЕКГ 3 канала TLC9803

Холтер ЕКГ 3 канала TLC9803

Цена: 1850 лв.

Холтер NIBP ABPM50

Холтер NIBP ABPM50

Цена: 850 лв.

Съдов доплер Sonoline

Съдов доплер Sonoline

Цена: 380 лв.

Пръстов пулсоксиметър CMS50D

Пръстов пулсоксиметър CMS50D

Цена: 80 лв.